Retrat al seu lloc de treball?

Coneixeu algú a qui vulgui participar?

Hola a tothom.

Actualment faig un projecte fotogràfic sobre persones que havien de treballar durant la pandèmia i no em refereixo a casa davant d’un ordinador. Faré un retrat al seu lloc de treball i faré 3 preguntes. Coneixeu algú a qui vulgui participar que visqui / treballi a la zona del Penedès / Garraf / Barcelona ciutat / Girona / Costa Brava?

Mireu un projecte formatat similar que he fet anteriorment;

https://robbiekavanagh.com/cant-vote-1-o

Salutacions, Robbie

Foto de Carles Tell de lo Traginer

Hi everyone.

I’m currently doing a photo project on people who had to work during the pandemic, and I don’t mean at home in front of a computer. I will take a portrait in their place of work and ask 3 questions. Do you know anyone who would like to participate who lives/ works in the Penedès/Garraf/Barcelona city/Girona/ Costa Brava area?

Look at a similair formatted project I did earlier;

https://robbiekavanagh.com/cant-vote-1-o

Regards, Robbie

Photo by Carles Tell de lo Traginer

Author: Robbie Kavanagh

Professor de llengua anglesa i fotògraf Profesor de lengua inglesa y fotógrafo English language teacher & Photographer